Särskild

begåvning

MISSTÄNKER DU ATT DITT BARN ELLER DU SJÄLV ÄR SÄRSKILT BEGÅVAD? 


VI UTREDER

Både barn och vuxna är välkomna för testning. 

Vid barnutredningar kan vi även erbjuda hembesök i södra Sverige.


SÄRSKILD BEGÅVNING

Ungefär 5 % av befolkningen beräknas ha en intelligens på minst IQ 125, som gör att de kan kallas särskild begåvade, även kallat särbegåvad, högbegåvad eller på engelska gifted.

Som barn uppmärksammas inte alltid begåvningen i skolan, eftersom man kan underprestera för att passa in bland klasskamraterna eller bli rastlös pga. att man är understimulerad. 

Även barn som har lätt för att lära sig har enligt skollagen rätt att få ledning och stimulans för att nå längre i sin kunskapsutveckling.

På dessa sidor kan du läsa mer: Begåvade barn, Filurum, Skolverket och MENSA


VAD INNEBÄR EN BEGÅVNINGSUTREDNING?

Vi använder testen WISC för barn mellan 6-16 år och WAIS för ungdomar och vuxna. Testen ger ett brett mått på begåvning till skillnad från ett snävare IQ-test.

I begåvningsprofilen redovisas resultat för verbal förmåga, logiskt tänkande, visuospatial förmåga, samt de exekutiva funktionerna arbetsminne och mental snabbhet. 

Det innebär att Vi även kan fånga upp dem som har särbegåvning inom språklig förmåga eller rumslig uppfattning, som annars missas i andra IQ-test, så som MENSAS prov. 

I barnutredningar ingår föräldraintervju. Utlåtandet innehåller alltid pedagogiska rekommendationer till skolan, som vi även kan ge muntlig återkoppling till.

För den som har en helskalepoäng, HIK, eller General Ability Index, GAI, om minst 131 (eller percentil 98) och vill ansöka om medlemskap i MENSA, så skriver vi gärna intyg. 


PRISER

Enbart testning med WISC eller WAIS: 3600 kr

Komplett barnutredning med testning, föräldraintervju och utlåtande: 7400 kr

Intyg med testresultat för vuxen: 1000 kr

Priserna gäller vid besök på mottagningen. Kontakta oss för prisuppgift vid hembesök.