Offentlig sektor

Handledning

Vi skräddarsyr ärendehandledning och processhandledning till personal inom vård och omsorg. 

Ta reda på mer

Skolpsykolog

Vi gör basutredningar, handleder, observerar, deltar i EHT, elevsamtal, föreläser, samt erbjuder krishantering.

Ta reda på mer

Social omsorg

Vi utreder placerade barn  i familjehem och på HVB. Vi utbildar och handleder om anknytning och psykiatriska diagnoser. 

Ta reda på mer

Föreläsning

Vi utformar föreläsningar efter önskemål inom psykologi; t ex stress, ADHD, autism, bipolär sjukdom, ångest etc. 

Ta reda på mer