Social omsorg 

BEHÖVER NI EN PSYKOLOG TILL ETT PLACERAT BARN? 


VI ÅTAR OSS UPPDRAG I SÖDRA SVERIGE

Vi reser till den aktuella kommun där barnet/ungdomen är placerad. Vi kan hjälpa till med kort varsel, då vi vet att det kan vara brådskande t ex i samband med en ny placering.


Utredningar:
  • Neuropsykiatriska diagnoser

  • Begåvningsnivå

Hänsyn tas till anknytningsproblematik och trauman i de diagnostiska övervägandena. Läs mer här om vad våra utredningar innehåller. 

Efter utredningen återges utredningens resultat till alla berörda parter, som barnet/ungdomen, socialsekreterare, skolpersonal, familjehem eller HVB-personal, samt biologiska föräldrar.


Utbildning och handledning

Både familjehem och socialsekreterare kan behöva kunskaper om vad de aktuella diagnoserna innebär och få tips på bemötande för att barnet/ungdomen ska få de bästa förutsättningar. Vi erbjuder därför både utbildningsinsatser, konsultation och längre handledningar.