Handledning

BEHÖVER ER PERSONAL EN HANDLEDARE?


VI KOMMER UT TILL ERT TEAM

Personal inom vård och omsorg; som vuxenpsykiatri, BUP, socialpsykiatri, LSS, HVB, samt skolhälsovård.

Självklart kan vi ta handledningen online nu pga. pandemin.


HANDLEDNING efter behov

Vi erbjuder metodhandledning och processhandledning eller en kombination. Det viktiga är att ledning och handledningsgruppen från start är eniga om syftet med handledningen.

Vår metodhandledning har sin grund i KBT. Vi lär även ut om MI och tydliggörande pedagogik vid neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Deltagarna handleds i sina aktuella ärenden.  

I processhandledning ligger fokus på teamets övergripande arbetssätt och rutiner. Här finns möjlighet att tala om t ex organisationen, rollfördelning och arbetsbelastning.