KBT

SÖKER DU KBT - KOGNITIV BETEENDETERAPI?  


VI TAR EMOT

Vuxna, ungdomar och barn. Parterapi när båda är motiverade. 

 

du är välkommen att söka för dessa besvär: 
  • Krisreaktioner, PTSD / posttraumatisk stressyndrom

  • Depression, nedstämdhet

  • Ätstörningar som anorexi, bulimi eller hetsätning

  • Stress / utmattning, sömnproblem

  • Oro, ångest, fobier, social ångest, panikångest

  • Tvång / OCD

  • ADHD

  • Bipolär sjukdom typ II  - om du har en läkarkontakt

  • Relationsproblem

Läs gärna mer om olika psykiska besvär på Psykologiguiden


VAD INNEBÄR KBT?

Kognitiv beteendeterapi är en form av psykoterapi, samtalsbehandling, som har bra stöd i forskning vid många olika besvär. Beteendeterapeutiska föreningen beskriver hur KBT kan se ut vid olika problem.

Oavsett vad du söker för, så brukar KBT börja med att göra en analys över vilka beteenden och tankar, som gör att du mår dåligt.

Under behandlingen kommer du sedan få hemuppgifter att öva på mellan samtalstillfällena. 

Målet är att du ska få verktyg att kunna klara dig på egen hand.

Hur ofta samtalen sker beror på hur dåligt du mår, men det vanliga är att börja med en gång i veckan eller var 14e dag. Sedan glesar vi ut så snart du mår bättre.

Hur många samtal som behövs beror på problemet. Vanligt är 5 till 20 samtal.


KOSTNAD

riksavtal

I samarbete med vår partner JeWe ab erbjuds KBT på riksavtal.

45 min samtal för vuxen: 200 kr upp till frikort. Gäller ej parterapi.

45 min samtal för barn och ungdomar under 20 år: gratis

Villkor: max 10 samtal, därefter ordinarie privat taxa enligt nedan.

Betalning sker via Swish vid besöken. 

 

Privat taxa

45 min samtal: 1250 kr

80 min parsamtal: 1600 kr

Betalas via faktura i slutet av varje månad. 


FÖRSÄKRINGSBOLAG

I hemförsäkring, olycksfallsförsäkring och barnförsäkring ingår det upp till 10 samtal kristerapi. Även försäkring på arbetsplatsen och fackförbund brukar kunna ersätta kristerapi.

Om du mår dåligt efter en traumatisk händelse, så ska du anmäla den till ditt försäkringsbolag och säga att du önskar kristerapi. 

Kriser som täcks av försäkringar kan t ex vara: rån, hot, inbrott, misshandel, våldtäkt, brand, explosion, närvaro vid annan persons dödsfall. Mobbning i skolan för barn upp till 18 år. Svåra olyckor för dig själv, anhörig eller kollega. Svåra sjukdomar hos dig själv eller anhörig.

Som anhörig / familjemedlem brukar försäkringsbolagen räkna: make, sambo, registrerad partner, barn samt syskon.


avbokningar

Av/omboka senast 24 h innan, för att inte debiteras fullt pris.


PATIENTFÖRSÄKRING

Parametra är via Psykologförbundet ansluten till Psykologföretagarna och har därigenom ansvars- och patientförsäkring.